ayas

mengucapkan kata yang tak terucap
mengungkapkan rasa yang tak terungkap
Rasa memiliki itu hidup seperti sel. Semula satu dan kemudian terpecah jadi seribu satu.

—Dee

Ketika aku menjadi dia, kamu menjadi aku, dan dia menjadi kamu.